суббота, 16 июня 2018 г.

Выльтыдорлӧн чужан лун

Выльтыдор посёлоклӧн талун чужан лун. Ветлі видзӧдны концерт, чолӧмавны олысьяссӧ да аттьӧавны субӧтник вылӧ петысь челядьӧс.

Поводдяыс отсаліс гажсӧ вӧчны кыпыдӧн: помасисны зэръяс, мыччысис шонді. Чужан лун кежлӧ удитӧмаӧсь выльмӧдны культура керкалысь кильчӧсӧ.

Чужан лунсӧ эськӧ пасйылӧны лӧддза-номъя тӧлысь 19-ӧд лунӧ. Буретш тайӧ лунас 1981 воын посёлоклы сетӧмаӧсь Выльтыдор ним. А сыӧдзыс медводдзаысь казьтыштӧмаӧсь 1956 вося переписьын Выль Затон ним улын.

Культура керка пытшкас стенмас ӧшалӧны Айму вӧсна ыджыд тыш вылӧ ветлысьяслӧн да тылын уджалысьяслӧн фотоясыс. Тані зэв уна коми ов…. 2010 вося йӧзӧс арталігӧн Выльтыдорын комиыс олӧма 54 прочент (ставнас 600 гӧгӧр морт).


Посёлоклы чужан лунлы сиӧм кончерт дасьтӧма вӧлі сьӧлӧмсянь да муніс кокниа. Сьылӧм-йӧктӧмъяс видзӧдігмоз тӧдмалі, мый садикысь школаӧ медводдза классӧ таво мунӧны 5 дзолюк, медся пӧрысьыслы 89 арӧс (ачыс пӧ весиг кӧсйӧма волыны), посёлоккӧд ӧттшӧтш чужан лун пасйӧ 80 арӧса ань, эм выльтыдорсаяслӧн футбол да хоккей командаяс (таво шедӧдӧма "Павел Францлысь кубок"), лавкаын вузасьысьяс ёна отсасьӧны гажъяс нуӧдігӧн.

Ёна кекеначасисны челядь сьылӧм-йӧктӧмлы, "Сыктыв му" хорлы да балалайкаӧн ворсысьяслы. Оз вун, кыдзи видзӧдысь челядь ӧттшӧтш ахнитісны, кор сцена вылӧ петіс контрабас.
Ассянь чолӧмалі субӧтник вылӧ петысь вит ныв-зонмӧс, козьналі налы "Коми войтыр" ӧтмунӧмсянь "Арт" журналлысь выль петас (сиӧма ставныс Сыктывкарлы) да юмовторъяс.

Культура керкаӧн веськӧдлысь Ольга Жакова да худрук Надежда Гайдэу (сійӧ жӧ и старостаыс) котыртӧмаӧсь сьӧлӧм вӧрзьӧдӧна гаж, а видзӧдысьяслӧн реакция серти позьӧ вӧлі гӧгӧрвоны, мый ставыс артмис лючки-бура.

Комментариев нет:

Отправить комментарий